Zmeny, ktoré nás čakajú v stavebnom sporení tento rok

Novinky | 17. januára 2020

Stavebné sporenie získalo úplne novú podobu, čo bolo dôsledkom toho, že za celé obdobie jeho vývoja sa nič podstatné nemenilo a produkt sa stával zastaraným. Práve počas minulého roka boli navrhnuté a schválené najväčšie zmeny od jeho samotného vzniku. Spĺňate stále podmienky na získanie štátnej prémie? Bude stavebné sporenie pre sporiteľov naďalej atraktívne?


Výška štátnej prémie prešla výraznou zmenou. Doposiaľ bola maximálna výška štátnej prémie 5 %, v súčasnosti môžete ročne získať štátnu prémiu len vo výške 2,5 %. Nárok na získanie štátnej prémie taktiež nemá každý, možnosť získať štátnu prémiu priamo súvisí s príjmom sporiteľa. Príjem sporiteľa nesmie presiahnuť 1,3 násobok priemernej mzdy v hospodárstve, ktorá výška sa počíta z priemernej mzdy predchádzajúceho kalendárneho roka. Pokiaľ vaše hrubé mesačné príjmy nepresiahli výšku približne 1 500 eur, nárok na štátnu prémiu máte. Ak ste zarobili viac, sporiť môžete, no štátnu prémiu nezískate.


Ak chcete získať štátnu prémiu, je potrebné sporiť a pravidelne vkladať na nasporenie sumy 2 800 eur. To je potrebná suma vkladov, pri ktorej vzniká nárok na získanie maximálnej štátnej prémie. Mesačne tak musíte vložiť 233,30 eur, aby ste potrebnú sumu nasporili. Pozor však na to, kedy stavebné sporenie uzatvárate. Pokiaľ začnete sporiť až v druhej polovici kalendárneho roka, nemôžete vložiť jednorazovo potrebnú sumu a čakať, že dostanete plnú výšku štátnej prémie. Nové opatrenie totiž povoľuje získať len polovicu štátnej prémie, pokiaľ ste začali sporiť až v druhej polovici kalendárneho roka.


Výška štátnej prémie bola 11. septembra 2019 ustanovená Ministerstvom financií Slovenskej republiky na 2,5 % z celkovej sumy všetkých ročných vkladov do maximálnej nominálnej výšky 70 eur.


Hoci je v súčasnosti percentuálne výška štátnej prémie na historickom minime a kvôli rôznym poplatkom stavebných sporiteľní nemusí vyzerať pre sporiteľov lákavo, stále ide o produkt, ktorý má svoje miesto na trhu.