Firma

Firma | 29. decembra 2016

Večer majstrov SMF 2016

Vedenie spoločnosti sa v sobotu, 17.12.2016, zúčastnilo v Púchove na slávnostnom podujatí „Večer majstrov SMF 2016“, kde boli dekorovaní majstri Slovenskej republiky motocyklového športu za rok 2016 pre jednotlivé disciplíny. Naša spoločnosť, na základe viacročnej spolupráce, darovala 8 oceneným za úspešné reprezentovanie Slovenskej republiky poukaz na povinné zmluvné poistenie. Všetkým oceneným touto cestou ešte raz ...

viac
Firma | 13. septembra 2016

Povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie   Na základe zákona č. 381/2011 o povinnom zmluvnom poistení (PZP) je každý majiteľ motorového vozidla, alebo prípojného vozidla povinný uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou týchto vozidiel. Čo kryje PZP?   Za poistenú osobu uhradí poisťovňa poškodenému: finančné náklady pri ujme na zdraví, prípadne náklady pri usmrtení, škody, ktoré vznikli poškodením, ...

viac
Firma | 5. mája 2016

Slovenská sporiteľňa – výhodný súčet

Naši klienti majú možnosť získať v Slovenskej sporiteľni nižší úrok vďaka aktívnemu využívaniu služieb Slovenskej sporiteľne. Klienti si môžu znížiť svoju úrokovú sadzbu až o 0,70% a to nasledovne. Zľavu 0,50% získa klient za vedenie svojho osobného účtu. Zároveň je potrebné mať k osobnému účtu zriadené sporenie v minimálnej výške 10€ mesačne. Zľavu 0,20% získa klient za poistenie úveru. Priznanie ...

viac