Kariéra

Kariéra v spoločnosti je postavená veľmi zaujímavo. Od prvého počiatku spolupráce sa spoločnosť snaží svojich spolupracovníkov motivovať. Keďže väčšina spolupracovníkov nemá vzdelanie v tomto obore, je pre nás dôležité mu ho poskytnúť. Na tom nám slúži:

NFA Academy

Spolupracovníci v nej dostávajú základné a pokročilé vzdelanie, obchodné zručnosti od najlepších vo firme. Pre tých, ktorí sa budú snažiť, je tu možnosť zúčastňovať sa školení od externých školiteľov, či slovenských, alebo zahraničných. Tiež je tu možnosť financovania štúdia na získanie titulu MBA po dosiahnutí určitej pozície. Cieľom je mať šikovných, vzdelaných spolupracovníkov, ktorí sa vo svojom obore zaradia do TOP-ky.

NFA Auto Bonus

Pre tých, ktorí sa rozhodnú s nami spolupracovať a postúpia v kariére NFA na určitú pozíciu, majú možnosť získať luxusný automobil, ako Mercedes, Audi, BMW, Jaguar alebo Lexus. Kariéra je postavená tak, že spolupracovník môže získať až dva automobily. Taktiež každá pobočka, ktorá spĺňa určité podmienky, má k dispozícii firemné auto.

NFA Sociálny Program

Od pozície Oblastný manažér, v prípade nečakanej udalosti sa spoločnosť NFA postará o jeho blízkych. Zabezpečíme to vysokým poistným krytím a pozostalí majú nárok na následné financie zo štruktúr, ktoré spolupracovník vytvoril.

NFA Bonusy a Rôzne Súťaže

Spolupracovníci majú možnosť získať za postup rôzne bonusy, ako napr. luxusné hodinky, smartphony, notebooky, exkluzívne oblečenie a mnoho ďalších bonusov, ktoré spoločnosť poskytuje. Najväčšou výhodou spoločnosti je, že v rámci svojich súťaží, ktoré pravidelne organizuje, ako napr. o dovolenky, kancelárske vybavenie a rôzne ďalšie ceny, neexistujú limity. Na začiatku sa nastavia podmienky, a keď tie podmienky splnia všetci, tak všetci vyhrávajú. Tým pádom sa nikto nemôže hnevať, že skončil pod čiarou.