Viete čo znamená konsolidácia úverov?

Novinky | 8. júla 2020

Dnešná doba praje úverom a väčšina ľudí využíva možnosť požičať si financie. Niektoré úvery sú výhodnejšie, iné sú menej výhodné a mnoho z nás len spláca bez toho, aby zistili, aké sú možnosti zmien v súvislosti s úvermi. Sčasti to môže byť spôsobené nechuťou k byrokracii, no dôvodom môže byť aj nízka úroveň finančnej gramotnosti či napríklad nevedomosť o možnostiach zmien. Taktiež je možné, že konsolidáciu neumožnia prísne kritéria hypoték alebo majú strach, že v prípade neschválenia získajú negatívny zápis do úverového registra. Konsolidácia úverov nie je novinka, no o jej využití mnohí nevedia. 

Konsolidácia úverov je zlúčenie minimálne dvoch nevýhodných úverov do jedného, ktorý bude výhodnejší. Môže to byť výhodnejšia splátka, výhodnejší úrok či zníženie celkových nákladov, prípadne navýšenie finančného objemu úverov, ktoré vo finále dokážu značne zlepšiť finančnú situáciu. Dôležité je spomenúť, že je možné spájať aj spotrebné úvery, kreditné karty či povolené prečerpanie práve vďaka konsolidácii.

Pokiaľ konsolidujete úvery v rámci jednej banky, je možné, že to bude pre vás výhodnejšie. Budete mať totiž všetko na jednom mieste a tak získate o vašich financiách lepší prehľad. Okrem toho, že znížite mesačnú splátku, môžete zmeniť dĺžku doby splácania, ušetriť na poplatkoch a tým pádom budete mať viac financií.

Konsolidácia nie je refinancovanie

Refinancovanie úveru je v podstate dosiahnutie výhodnejšej úrokovej sadzby, pričom parametre úveru sa nemenia a záleží len na vás, či refinancujete úver u inej banky alebo vo vašej banke. Refinancovať môže prakticky každý, kto chce dosiahnuť výhodnejšie podmienky pri hypotekárnom úvere na bývanie. 

Pri konsolidácii úverov je možné zlúčiť aj hypotekárne úvery na bývanie. Pokiaľ patríte ku klientom s dobrou bonitou, čo znamená, že svoje záväzky splácate riadne a načas, a máte dostatočný príjem, spadáte do skupiny vhodných žiadateľov. Banka neposudzuje v prvom rade príjem, ale schopnosť klienta splácať záväzky.

Pokiaľ chcete spájať úvery vo vašej banke, je možné, že budete musieť zaplatiť pokutu za predčasné splatenie. Niektoré banky ponúkajú možnosť konsolidácie za podmienok minimálne 12 mesiacov vzorného splácania. Určite je vhodné sa informovať buď vo vašej banke, či sa vám zaplatením poplatku za predčasné splatenie oplatí konsolidovať úvery alebo by bolo vhodnejšie prejsť do novej banky, kde môžete úvery spájať bez poplatku.