Slovenská sporiteľňa – výhodný súčet

Firma | 5. mája 2016

Naši klienti majú možnosť získať v Slovenskej sporiteľni nižší úrok vďaka aktívnemu využívaniu služieb Slovenskej sporiteľne. Klienti si môžu znížiť svoju úrokovú sadzbu až o 0,70% a to nasledovne.

Zľavu 0,50% získa klient za vedenie svojho osobného účtu. Zároveň je potrebné mať k osobnému účtu zriadené sporenie v minimálnej výške 10€ mesačne.

Zľavu 0,20% získa klient za poistenie úveru.

Priznanie nároku na zvýhodnenie je podmienené vedením osobného účtu, na ktorom klient nie je v nepovolenom prečerpaní. Podmienky pre získanie a pre zachovanie zvýhodnenia musí Klient spĺňať v čase uzatvorenia zmluvy o úvere, a počas celého trvania úverového vzťahu.

 

Mgr. Martin Fridrich
riaditeľ obchodu