Prevádzate si financie z podnikateľského účtu? Musíte mať dôvod a rozlišovať subjekty

Uncategorized | 17. mája 2021

Ak disponujete podnikateľským účtom, určite dochádza k prevodom financií aj na súkromné účty. Pokiaľ ide o majiteľov podnikateľských účtov, tými môžu byť fyzické aj právnické osoby.

Pokiaľ ide o transakciu z podnikateľského účtu fyzickej osoby na jej súkromný účet, dôvod nemusí byť až taký dôležitý, no v prípade transakcií z podnikateľského účtu právnickej osoby na účet majiteľa, by mal byť dôvod prevodu jasný.

Súkromné a podnikateľské výdavky musia byť oddelené

Podnikateľ alebo teda fyzická osoba môže uskutočňovať prevod financií na svoj súkromný účet v podstate bez udania dôvodu. Je to práve preto, že spravidla je len jediný dôvod – prevod financií z podnikateľského účtu na osobný účet je pre oddelenie súkromných výdavkov od výdavkov určených na podnikanie.

Jednak má fyzická osoba v podnikateľskom účte prehľad a zároveň oddelené súkromné výdavky od podnikateľských. Takto dokáže mať prehľadný výpis z bankového účtu pre potreby účtovníctva a dokáže tak ušetriť nielen prácu účtovníka, no aj financie vynaložené na účtovníctvo.

Fyzická osoba tak môže prakticky kedykoľvek previesť prostriedky na svoj bežný účet a použiť ich na súkromné výdavky bez udania dôvodu. Keďže fyzická osoba ako podnikateľ je zároveň aj fyzickou osobou ako nepodnikateľ, ide o jeden subjekt, takže financie, ktorými disponuje, sú jej majetkom. Nie je potrebné čakať na koniec zdaňovacieho obdobia a výsledok hospodárenia pre možnosť prevodu financií.

Máte “eseročku”? Prevod financií bude zložitejší

Pokiaľ máte podnikateľský účet vedený na obchodnú spoločnosť a chcete previesť financie na účet spoločníka alebo majiteľa, nemusí to byť jednoduchá a svojvoľná transakcia, ako v prípade fyzickej osoby. Aj v prípade jednoosobovej s.r.o. ide o dva rozličné právne subjekty, ktoré sú samostatné a dôvod prevodu financií je potrebné zadefinovať.

Dôvody prevodu prostriedkov obchodnej spoločnosti na účet spoločníka môže byť niekoľko. Môže ísť napríklad o vyplatenie mzdy, podielu na zisku, úhrada za služby či tovar vykonané alebo dodané spoločníkom, poskytnutie či splatenie pôžičky, finančný dar a mnoho iného. Určenie dôvodu je opäť dôležité práve pre účtovné, daňové a právne účely, nakoľko každá transakcia sa účtuje a posuzuje z právneho hľadiska rozlične. Pokiaľ je prevod vykonaný bez určenia dôvodu, môže byť táto transakcia braná ako bezdôvodné obohatenie a majiteľ by mal financie do spoločnosti vrátiť.

V každom prípade je však minimálne vhodné si transakcie označovať, prípadne do poznámky napísať o akú transakciu ide, aby ste mali prehľad, či už ste fyzická alebo právnická osoba.