Povinné zmluvné poistenie

Firma | 13. septembra 2016

Povinné zmluvné poistenie

 

Na základe zákona č. 381/2011 o povinnom zmluvnom poistení (PZP) je každý majiteľ motorového vozidla, alebo prípojného vozidla povinný uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou týchto vozidiel.

Čo kryje PZP?

 

Za poistenú osobu uhradí poisťovňa poškodenému:

  • finančné náklady pri ujme na zdraví, prípadne náklady pri usmrtení,
  • škody, ktoré vznikli poškodením, zničením, odcudzením, prípadne stratou veci,
  • ušlý zisk.

Inak povedané, Vaša poisťovňa pri dopravnej nehode uhradí poškodenému všetky škody, ktoré mu vznikli pri nehode.

Čo má vplyv na cenu PZP

 

Na konečnú cenu PZP vplýva mnoho faktorov. Dali by sa rozdeliť do niekoľkých kategórií.

  1. Údaje o vozidle ako sú v neposlednom rade značka a model vozidla. Ďalej je to rok výroby, objem a výkon motora, palivo a najvyššia prípustná hmotnosť.
  2. Údaje o majiteľovi vozidla. Pre poisťovňu je dôležitý dátum narodenia a miesto trvalého pobytu. Niektoré poisťovne zaujíma aj to, či máte dieťa do 15 rokov vrátane, nakoľko sa štatisticky takýto ľudia správajú na cestách zodpovednejšie. Čoraz viac výhod získavajú aj osoby, ktoré majú doklad o tom, že nespôsobili za posledné roky žiadnu dopravnú nehodu.

Na cenu má vplyv aj osoba, ktorá poistenie v mene poisťovne uzatvára. V jej kompetencii je možné udeliť rôzne zľavy a výhody. Naša spoločnosť každému klientovi udelí najvyššiu možnú zľavu a preto neváhajte využiť kontaktný formulár a nechajte si spraviť individuálny prepočet ceny PZP na Vaše vozidlo. Prepočet je zadarmo a Vy v prípade uzatvorenia zmluvy cez našu spoločnosť získate automaticky výhodu sledovania ceny pri každom výročí Vašej zmluvy, aby ste mali vždy také poistenie, aké očakávate a za najlepšiu možnú cenu.