Odvody môžete splatiť až v roku 2023. Čo všetko potrebujete vedieť?

Uncategorized | 21. júna 2021

Situácia ohľadom koronavírusu je v súčasnosti miernejšia, no dve vlny, ktoré nás zasiahli, skomplikovali mnohým podnikateľom finančnú situáciu. Keďže mnohí zostali bez príjmu, platenie sociálnych odvodov bolo prakticky nemožné. Štát sa rozhodol pre pomoc podnikateľom v podobe odkladu splátok sociálnych odvodov pre podnikateľov už minulý rok a pokračovať v tom plánuje aj tento rok. Pokiaľ ste splátky odkladali už minulý rok, je možný opätovný posun termínov. V praxi to znamená, že odvody za najviac postihnuté mesiace musíte zaplatiť do určitých termínov. Pokiaľ ste predložili čestné vyhlásenie k odkladu a poklesu tržieb, splatnosť odvodov vám bude preložená automaticky bez potreby ďalšej byrokracie.

Marec 2020 – 30. september 2021

Máj 2020 – 31. december 2021

Jún 2020 – 31. marec 2022

Júl 2020 – 30. jún 2022

December 2020 – 30. september 2022

Január 2021 – 31. december 2022

Február 2021 – 31. marec 2023

Marec 2021 – 30. jún 2023

Apríl 2021 – 30. september 2023

Máj 2021 – 31. december 2023

Odklad sociálnych odvodov za máj 2021 je možný pre firmy aj zamestnávateľov, ktorí platia za seba. Čo sa týka odvodov z hrubej mzdy zamestnanca, do Sociálnej poisťovne ide 1,40% na nemocenské poistenie, 14% na starobné dôchodkové poistenie, 3% na invalidné dôchodkové poistenie, 1% na poistenie v nezamestnanosti, 0,25% na garančné poistenie, 0,80% na úrazové poistenie a 4,75 na rezervný fond. Za zamestnancov však odvody Samostatne zárobkovo činné osoby platia sociálne odvody vo výške 4,40% na nemocenské poistenie, 18% na starobné dôchodkové poistenie, 6% na invalidné dôchodkové poistenie a 4,75% na rezervný fond.

Pri odklade sociálnych odvodov sa Sociálna poisťovňa zameriava najmä na pokles tržieb pre tých, ktorým klesol čistý obrat alebo príjmy z podnikania o 40 a viac percent. Pokles tržieb sa porovnáva s májom 2019 alebo s celým rokom 2019, pokiaľ firma fungovala celý rok. Ak nie, počíta sa s mesačným priemerom za rok 2019. Druhou možnosťou pri odklade splátok je porovnanie s februárom 2021, pokiaľ podnikateľská činnosť nebola vykonávaná v roku 2019. Žiadosť je nutné vyplniť buď elektronicky alebo písomne prostredníctvom určeného formuláru a doručiť alebo zaslať Sociálnej poisťovni.

Aby firmám a podnikateľom neprináležali penále za omeškanie, je potrebné dodržiavať všetky prihlasovacie, oznamovacie a vykazovacie povinnosti, taktiež aj termíny a lehoty splatnosti. Ak však nedokážete doplatiť dlžné poistné do určenej lehoty, Sociálnej poisťovni bude potrebné vrátiť vyplatené dávky vyššie ako päť eur odo dňa, kedy na ne nebol nárok z hľadiska odvodov za mesiac máj 2021.