Nezamestnaných po koronakríze pribúda

Novinky | 10. júla 2020

Nezamestnanosť na Slovensku začala v apríli prudko stúpať z dôvodu pandemickej situácie a zatvorenia mnohých pracovných pozícii. Nárast nezamestnanosti pokračoval aj v mesiaci máj, no najvyšší nárast uchádzačov o prácu na úrade práce je predpokladaný až na september. Pre podnikateľov bolo výhodnejšie poslať zamestnancov na úrad práce, nakoľko za nich v neľahkých časoch nemuseli odvádzať sociálne a zdravotné odvody. To, či ich zamestnajú nazad, ukáže až čas a vývoj situácie. Štát však pre nezamestnaných pripravil niekoľko noviniek, ktoré im situáciu môžu o niečo uľahčiť. 

Dávka v nezamestnanosti sa od júla zvyšuje

Od 1. júla 2020 sa dávka v nezamestnanosti pre nových žiadateľov bude zvyšovať o maximálne 80 eur. Nový denný vymeriavací základ bude platiť pre všetkých žiadateľov, ktorí si podajú žiadosť o vyplatenie dávky v nezamestnanosti po 30. júni 2020.

K zvyšovaniu denného vymeriavacieho základu dochádza na základe zvyšovania priemernej mesačnej mzdy za predchádzajúci rok, ktorá dosiahla výšku 1092 eur. Tým pádom je maximálny denný vymeriavací základ od tohto mesiaca vo výške 71,8027 eur, platný od 1. júla 2020, výška dávky v nezamestnanosti je 50% denného vymeriavacieho základu. Všeobecný vymeriavací základ je dvanásťnásobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenska a za rok 2019 dosiahol hodnotu 13104 eur.

Podporu si vybavíte už aj na úrade práce 

Ďalšou novinkou, ktorá od 1. júla 2020 vstupuje do platnosti, je možnosť podania žiadosti o dávku v nezamestnanosti už aj na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Doposiaľ bolo nevyhnutné navštíviť aj Sociálnu poisťovňu, kde bolo potrebné doniesť doklad, ktorý nezamestnaný dostal ako potvrdenie práve na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Návšteva Sociálnej poisťovne tak už nebude potrebná, nakoľko údaje o žiadateľovi poskytuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny bezodkladne a elektronicky sociálnej poisťovni. Výnimku, kedy bude žiadateľ o dávku v nezamestnanosti navštíviť pobočku Sociálnej poisťovne, tvoria nezrovnalosti v údajoch a práca v zahraničí.

Ako vzniká a zaniká nárok na dávku v nezamestnanosti pre fyzickú osobu?

Podporu v nezamestnanosti môže získať  zamestnanie na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny a zároveň bol za posledné štyri roky poistený minimálne 730 dní. 

Nárok na podporu v nezamestnanosti zaniká dňom vyradenia z evidencie, uplynutím doby nároku na podporu (štyri alebo šesť mesiacov), jednorazovým vyplatením polovice podpory za zvyšnú časť doby nároku na podporu, priznaním dôchodku (predčasného, starobného, invalidného) alebo dňom smrti fyzickej osoby.