Mladomanželské pôžičky prešli zmenou. Budú výhodnejšie?

Novinky | 30. januára 2020

Od 1. januára 2020 je v platnosti novela zákona, ktorá mení podmienky mladomanželskej pôžičky, o ktoré bol minulý rok nižší záujem, ako sa očakávalo. Budú teraz výhodnejšie?

Nízky záujem spôsobili prísne podmienky

Minulý rok o mladomanželskú pôžičku požiadalo len 43 žiadateľov, ktorí spolu žiadali o podporu vo výške len niečo cez milión eur. Štátny fond rozvoja bývania má však pre mladomanželské pôžičky vyčlenených až 15 miliónov eur, o ktoré môžu žiadatelia požiadať tento rok.

V roku 2019 mohli žiadatelia získať mladomanželskú pôžičku maximálne vo výške 15 000 eur s 1% úrokom a dobou splácania 15 rokov. Podmienkou bolo trvanie manželstva minimálne rok pred podaním žiadosti a vek oboch žiadateľov nesmel presiahnuť 35 rokov. Okrem iného pri narodení každého dieťaťa štátny fond rozvoja bývania odpustil zo splátky 2 000 eur, maximálne však pri troch narodených deťoch. Celkovo tak mohlo byť na pôžičke odpustených až 6 000 eur.

Nové podmienky sú prijateľnejšie pre viacerých žiadateľov

Súčasné podmienky umožňujú získať mladomanželom nielen vyššiu sumu mladomanželskej pôžičky, no do aktuálnych kritérií bude spadať viac manželských párov. O mladomanželskú pôžičku môžu požiadať manželia, ktorých vek nepresiahol 35 rokov. Taktiež sa zmenila dĺžka trvania manželského zväzku, pričom v súčasnosti môžu o mladomanželskú pôžičku požiadať páry až do troch rokov od uzavretia manželstva. Taktiež stále platí možnosť odpustenia časti pôžičky pri narodení dieťaťa až do výšky 6 000 eur, teda pri narodení jedného dieťaťa bude odpustených 2 000 eur zo splátok pôžičky.

Netradičným spôsobom však prichádza k úročeniu produktu mladomanželskej pôžičky. Pokiaľ si požičiavate do výšky 15 000 eur, dostanete úrok vo výške 1 % fixovaný počas celej doby splácania, ktorá môže byť až 15 rokov. Ak si však požičiate viac, počas celej doby splácania, ktorá je v dĺžke 20 rokov, budete mať úrok vo výške 2%.

K zmene dochádza aj vo výške finančného obnosu, o ktorý môžu mladomanželia žiadať. V súčasnosti je možné požiadať o 15 000 eur alebo 30 000 eur na rekonštrukciu, 50 000 eur na kúpu staršej nehnuteľnosti alebo 75 000 eur na kúpu novostavby alebo novšej nehnuteľnosti. Uvedené sumy sú maximálne možné výšky mladomanželskej pôžičky, pričom pri rekonštrukcií ide o stopercentné financovanie, pri kúpe staršej nehnuteľnosti ide o financovanie do výšky maximálne 75 % ceny nehnuteľnosti a rovnako pri kúpe novostavby ide o financovanie do výšky maximálne 75 % ceny nehnuteľnosti, ktorá nesmie byť skolaudovaná dlhšie ako tri roky. Úver musí byť zabezpečný nehnuteľnosťou, ktorej hodnota musí dosiahnuť minimálne 1,3-násobok požadovaného úveru.

Okrem iného sa mení aj výška celkového čistého príjmu žiadateľov, ktorá je v súčasnej dobe až 5-násobok životného minima, aktuálne je maximálna výška čistého spoločného príjmu manželov stanovená na 1 784,20 eur.

Pokiaľ sa budete nad mladomanželskou pôžičkou zamýšľať, počítajte s byrokraciou a tým, že schvaľovací proces môže trvať celé týždne, pričom ak sa vyčerpá fond, pôžičku nemusíte dostať aj napriek tomu, že spĺňate všetky podmienky. Tento rok môžete o mladomanželskú pôžičku žiadať od 1. apríla 2020 až do 31. októbra 2020.