Minimálna mzda vzrastie, prilepšia si aj dôchodcovia. Koľko prispeje štát po novom?

Novinky | 10. septembra 2020

Slováci si opäť o čosi prilepšia aj napriek momentálnej nepriaznivej ekonomickej situácii. Trinásty dôchodok bol schválený a čaká nás najvyššia minimálna mzda za posledné roky.

Minimálna mzda sa bude budúci rok zvyšovať 

V súčasnosti sa výška minimálnej mzdy stanovuje ako 60 % priemernej mesačnej mzdy predvlaňajšieho roka. To znamená, že výška minimálnej mzdy sa bude počítať z priemernej mzdy roku 2019, ktorá dosiahla výšku 1092 eur. Po správnosti by tak mala byť výška minimálnej mzdy až 660 eur. Vláda však schválila výšku minimálnej mzdy na 623 eur, čo je síce najvyššia minimálna mzda za posledné roky, no predstavuje len 57 % priemernej nominálnej mesačnej mzdy z roku 2019. Túto novelu zákona schvália Národná rada Slovenskej republiky a prezidentka.

V praxi to znamená, že hodinová mzda zamestnanca musí byť vo výške minimálne 3,58 eur pri 40 hodinovom týždennom pracovnom čase. Pokiaľ zamestnanec pracuje menej než 40 hodín týždenne, hodinová mzda sa priamo úmerne zvyšuje tak, aby výsledná mesačná suma dosiahla minimálnu výšku mesačnej mzdy.

Trinásty dôchodok namiesto vianočného príspevku?

Hoci sa špekulovalo, že tento rok si možno dôchodcovia neprilepšia, trinásty dôchodok predsa len dostanú. Keďže výška tohto príspevku je rôzna, niektorí si prilepšia aj o 200 eur, hoci nedostanú plnú sumu dôchodku. Zmena spočíva v tom, že dôchodcovia, ktorí poberajú štandardne vyšší dôchodok, dostanú symbolický príspevok, naopak dôchodcovia s nízkym dôchodkom si prilepšia o čosi viac.

Novela zákona upravuje aj získanie vianočného príspevku. Ten získavali len poberatelia s nižším dôchodkom, no v súčasnosti trinásty dôchodok nahrádza vianočný príspevok. Trinásty dôchodok tak dostanú všetci penzisti, no v rôznej výške. Maximálna výška trinásteho dôchodku je 300 eur, najnižšia suma bola stanovená na 50 eur, ktoré sú garantované pre všetkých penzistov.