Máte nárok na daňový bonus? Jeho uplatnenie vás bude stáť trochu byrokracie

Uncategorized | 9. februára 2021

Štátny príspevok, ktorý bolo možné donedávna získať, sa zmenil na daňový bonus. Administratíva bola presunutá na klientov a pokiaľ sa o uplatnenie daňového bonusu proaktívne nezaujímajú, môžu o toto zvýhodnenie prísť.

Aké sú podmienky pre uplatnenie daňového bonusu za rok 2020?

Pre získanie daňového bonusu však musia byť splnené určité podmienky na základe len jednej zmluvy o hypotéku na bývanie a o sumu bonusu je priamo znížená daň. Hypotekárny úver nesmie prekročiť sumu 50 000 eur, ak ju aj prekročí, daňový bonus sa uplatňuje len na túto sumu. Daňový bonus je možné uplatniť len do výšky 400 eur za rok 2020 a do výšky 50% z vyplatených úrokov za predchádzajúci rok. Zvýhodnenie prostredníctvom daňového bonusu je možné len po dobu piatich po sebe nasledujúcich rokov od začiatku úročenia hypotéky.

Čo treba splniť pre získanie hypotekárneho úveru s možnosťou požiadať o uplatnenie daňového bonusu?

Ak žiadate o hypotéku, pri ktorej si môžete uplatniť daňový bonus, musíte mať najmenej 18 rokov a najviac 35 rokov. Pre získanie úveru je potrebné dokázať, že váš priemerný hrubý mesačný príjem za kalendárny rok, ktorý bol pred rokom kedy ste podpisovali hypotekárny úver nesmie byť vyšší ako 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy hospodárstva Slovenskej republiky. Ak ste teda brali hypotéku minulý rok, priemerná hrubá mesačná mzda sa vypočítavala za rok 2019. Ak žiadate o hypotéku so spoludlžníkom, výška tejto sumy sa zdvojnásobuje. Pokiaľ žiadate o hypotéku tento rok, váš priemerný hrubý príjem za rok 2020 nesmie presiahnuť sumu približne 1424,80 eur a pokiaľ žiadate so spoludlžníkom, váš spoločný príjem nesmie presiahnuť približne 2849,60 eur.

Nezabúdajte na termíny

Pokiaľ si chcete uplatniť daňový bonus, je potrebné požiadať banku o potvrdenie o zaplatení úrokov. Zamestnanci majú následne možnosť požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane a toto potvrdenie k nemu priložiť. Žiadosti o ročné zúčtovanie dane môžu zamestnanci podať do 15. februára 2021. Taktiež je potrebné sledovať dátum podpisu zmlúv hypotekárneho úveru a dátum začiatku jeho úročenia.