Kybernetické útoky zasiahli slovenské firmy. Dá sa proti nim poistiť?

Novinky | 22. apríla 2021

V oblasti strednej Európy sa v poslednej dobe vyskytlo veľké množstvo kybernetických útokov, ktoré neminuli ani slovenské firmy. Ransomvérové útoky na dáta firiem môžu spôsobiť nemalé finančné straty, nakoľko útočníci napadnú systém a zašifrujú doň prístup. Od majiteľov dát potom žiadajú “výkupné”, aby im vrátili prístupy.

Ako sa dá ochrániť pred ransomvérovým útokom?

Nevyhnutnosťou, ktorá dokáže ochrániť, je určite zálohovanie dát a dôležitých informácií, ktoré by mali byť fyzicky oddelené od zálohovanej infraštruktúry firmy. Keďže sa ransomvér šíri v internej sieti, je potrebné pravidelne kontrolovať možnosť obnovy kritických systémov.

Pokiaľ už k útoku dôjde, je potrebné odpojiť od internej siete všetky zasiahnuté zariadenia, ideálne je vypnúť sieť na úrovni switchu, pokiaľ boli zasiahnuté aj podsiete a viaceré systémy. Zasiahnuté zariadenia nevypínajte, nakoľko vypnutím dochádza k zničeniu cenných dát, ktoré sú uložené v prostredí operačnej pamäte a slúžia aj na dešifrovanie zasiahnutých súborov. Taktiež je potrebné útok nahlásiť lokálnym orgánom činným v trestnom konaní a nevyplácať pri kyber vydieraní výkupné, nakoľko to môže hackerov podnecovať k pokračovaniu v kyberútokoch.

Poistenie proti kybernetickým rizikám je dôležité, nezanedbajte ho

Pokiaľ vaša firma používa počítače a zariadenia, ktoré sú zapojené na internú sieť, stávajú sa kritickou infraštruktúrou. Keďže sú poslednou dobou kybernetické útoky veľmi rozšírené, môžu byť pre chod spoločnosti veľmi nebezpečné a ohroziť reálny chod firmy.

Ochranu pred možnými útokmi hackerov poskytuje aj poistenie kybernetických rizík, ktoré začína byť čoraz populárnejšie. Pokiaľ nedisponujete dostatočnými finančnými možnosťami, ktoré by pokryli prešetrovanie kybernetických útokov, prípadne zraniteľnosti zabezpečenia, je určite nevyhnutné po poistení siahnuť.

Poistenie kybernetických rizík zahŕňa majetkové poistenie a poistenie zodpovednosti za vzniknuté škody tretím osobám. V tomto poistení je spravidla zahrnutá aj technická podpora a poradenstvo IT experta, ktorý v prípade potreby je schopný pomôcť a poradiť, ako postupovať pri kybernetickom útoku. Poistenie okrem iného kryje aj náklady spojené s prešetrením kybenetického útoku či náklady právnu obhajobu.

V prípade, že bola vaša spoločnosť zasiahnutá kybernetickým útokom a nechcete, aby sa niečo také opakovalo, je určite dôležité dbať na bezpečnosť a zároveň využiť aj možnosť poistenia. Pokiaľ nemáte prehľad o tom, ako takéto poistenie vybaviť, určite vám radi pomôžeme.