Čo prináša novela zákona o dani z príjmov od januára?

Novinky | 7. decembra 2020

Novela zákona o dani z príjmov sa pôvodne mala venovať pravidlám proti narúšaniu základov dane a presunu ziskov mimo Slovenska. CFC pravidlá pre kontrolované zahraničné spoločnosti by sa mali uplatňovať aj pre fyzické osoby, aby nedochádzalo k úniku príjmov do daňových rajov. Zároveň by jej úlohou malo byť aj bojovanie proti daňovým podvodom a zároveň ochrana proti agresívnemu daňovému plánovaniu. V hre sú však aj ďalšie navrhnuté novinky, ktoré boli v parlamente schválené.

Výška daňového bonusu sa bude meniť

Hoci v prvom polroku 2021 sa na výpočte nemení nič a rodičia budú mať na deti do šesť rokov dvojnásobný daňový bonus, od 1. júla 2021 sa už sumy budú počítať podľa iného vzorca, odstupňované vekom detí. Kým na deti do 6 rokov budú rodičia stále dostávať dvojnásobok sumy, ktorý je v súčasnosti 46,44 eur, na deti od 6 rokov do 15 rokov dostanú rodičia ešte 1,7 násobok sumy, čo predstavuje 34,474 eur. Na deti od 15 rokov budú rodičia dostávať daňový bonus v základnej výške, čo predstavuje 23,22 eur. Tento daňový bonus môžu rodičia na dieťa poberať až do jeho 25 rokov, pokiaľ je denným študentom strednej alebo vysokej školy. Tieto vzorce pre výpočet výšky daňového bonusu by mali zatiaľ platiť aj pre rok 2022.

Mikrodaňovníci budú mať len 15% daň

Od 1. januára 2021 budú mať 15% sadzbu dane práve mikrodaňovníci s ročným obratom do 49 790 eur. Doposiaľ túto nižšiu sadzbu dane mohli využívať aj subjekty, ktoré mali ročný obrat do 100 000 eur. Do príjmov by sa mali zaratávať len zdaniteľné príjmy.

Zdaniteľné a nezdaniteľné príjmy sú osobitná kapitola

Mnohé firmy poskytujú svojim zamestnancom aj trinásty a štrnásty plat, ktoré boli oslobodené od dane. Od 1. januára 2021 sa však tieto finančné benefity budú brať ako zdaniteľné príjmy, čo znamená, že posledná finančná odmena, ktorá bude nezdaniteľným príjmom, musí byť vyplatená zamestnancom najneskôr 31. decembra 2020. Nezdaniteľná časť základu dane na kúpele bude od 1. januára 2021 taktiež zrušená, čo znamená, že túto možnosť je možné využiť len do konca roka 2020. Pokiaľ bude kúpeľná starostlivosť na prelome rokov a aspoň jeden deň bude ešte v roku 2020, stále je možné uplatnenie nezdaniteľnej časti na tento pobyt.

Zmeny čakajú aj odpisy

Od prvého januára 2021 sa ruší daňové zvýhodnenie pre kratšiu dobu odpisovania budov na ubytovanie zamestnancov. Zmeny čakajú aj kúpeľné zariadenia, nakoľko sa ruší zvýhodnené daňové odpisovanie technického zhodnotenia a opráv budov určených na kúpeľnú starostlivosť.