Živnosť vs. s.r.o.

Novinky | 14. augusta 2016

Živnosť vs. s.r.o.

Máte podnikavého ducha? Chcete rozbehnúť vlastný biznis? Neviete sa  rozhodnúť, či založiť živnosť, alebo spoločnosť s ručením obmedzeným?  Uvedieme Vám pre a proti jednotlivých foriem podnikania.

Živnosť

Nespornou výhodou živnosti je rýchlosť získania oprávnenia na podnikanie. Na mnohých okresných úradoch dnes založíte živnosť prakticky na počkanie a okamžite môžete rozvíjať svoje podnikanie. Náklady na založenie živnosti sú tiež nižšie. V prípade, že vlastníte elektronický občiansky preukaz, viete si živnosť s voľnými živnosťami založiť zadarmo. Ak takúto možnosť nemáte, stojí Vás každá živnosť 5€.

Čo sa týka účtovníctva, máte omnoho väčšiu voľnosť a možnosť voľby. Môžete si viesť iba daňovú evidenciu, uplatňovať si paušálne výdavky, alebo ísť cestou reálnych nákladov. Daňové zaťaženie je na úrovni 19%.

Jednoduchší je aj prístup k finančným prostriedkom, ktoré svojím podnikaním zarobíte. Ako živnostník s nimi môžete narábať bez akýchkoľvek obmedzení. Nevýhodou je, že v prípade nezdaru v podnikaní ručíte za dlhy svojho podnikania celým svojim majetkom a to aj súkromným.

Ďalšou nevýhodou je vnímanie živnostníka ako podnikateľa. Z informácií ktoré nám poskytujú média, je zrejmé, že živnostník ako podnikateľ je na výplatnej páske iného podnikateľského subjektu zväčša na posledných miestach.

Zrušenie živnosti, tak isto aj jej založenie, je jednoduchý proces a rovnako sa dá vybaviť veľmi jednoducho a štandardne na počkanie na príslušnom okresnom úrade.

s.r.o.

Založiť s.r.o. je podstatne náročnejší proces, ako založenie živnosti. Je s tým spojená väčšia administratívna záťaž a určite nezaložíte spoločnosť na počkanie ako živnosť. Založenie štandardne trvá cca. 14 dní. Súdny poplatok za založenie je 300€. V prípade, že vlastníte elektronicky občiansky preukaz je súdny poplatok 150€. Avšak v tomto prípade sa nezaobídete bez špeciálneho softvéru na zaručený elektronicky podpis.

V spoločnosti s ručením obmedzeným musíte viesť podvojné účtovníctvo. Z toho vyplýva, že musíte viesť riadnu účtovnú evidenciu a do nákladov môžete dať len skutočné náklady, ktoré mala spoločnosť. Náklady na účtovníčku sú z toho dôvodu vyššie ako pri živnosti. Daňové zaťaženie pri s.r.o. je 22% a stále sú v platnosti aj tzv. daňové licencie, ktoré musí platiť každá s.r.o. v prípade, že jej nevznikne vyššia daňová povinnosť ako je daňová licencia.

Finančné prostriedky, ktoré podnikaním zarobíte, je náročnejšie previesť. Musíte mať so spoločnosťou spísanú zmluvu. Nie je to však neriešiteľný problém a dá sa vyriešiť veľmi jednoducho.

Výhodou s.r.o. je najmä fakt, že za finančné záväzky ručí spoločník iba do výšky svojho nesplateného vkladu. Inak spoločnosť ručí iba svojim majetkom. Aj ponímanie spoločnosti ako obchodného partnera je úplne iné ako pri živnosti.

V prípade, že by ste chceli ukončiť svoju podnikateľskú činnosť, môžete svoju s.r.o. predať, zlúčiť s inou, alebo požiadať o výmaz z obchodného registra. Posledná možnosť je zdĺhavá a finančne náročnejšia a v praxi sa využívajú hlavne tie skôr spomenuté.

Záver

Každá z foriem podnikania má svoje pre a proti. Záleží len na Vás, ktorú formu si vyberiete. V každom prípade, nech sa už rozhodnete pre akúkoľvek možnosť, neváhajte nás kontaktovať.